• Certyfikaty

Certyfikaty

Soil Association - Wielka Brytania
Soil Association, założone w 1946 roku w Wielkiej Brytanii, jest jedną z najbardziej wpływowych organizacji w dziedzinie certyfikacji żywności i kosmetyków. To właśnie to stowarzyszenie jako pierwsze wprowadziło definicję "kosmetyków organicznych".

Wymagania dla certyfikowanych kosmetyków:

Aby uzyskać certyfikat organiczny Soil Association Certification, firma kosmetyczna musi:

1. Zapewnić coroczną inspekcję techniczną zakładów produkcyjnych pod kątem zgodności z certyfikacją Soil Association. Jest to konieczne, aby zagwarantować stosowanie przyjaznych dla środowiska metod produkcji.

2. Opracować wszystkie formuły i opakowania produktów zgodnie z wymogami certyfikacji SA.

3. Zapewnienie wyraźnego oznakowania składu, aby konsument mógł dokonać świadomego wyboru produktu.

4. W przypadku każdego nieekologicznego składnika należy przedłożyć deklarację dostawcy, że nie jest to składnik modyfikowany genetycznie, a także trzy deklaracje dostawców dotyczące pochodzenia i jakości składników, których nie można uzyskać w sposób ekologiczny.

5. Używać jak największej ilości składników organicznych. Produkt opatrzony pieczęcią Soil Association i oznaczony jako organiczny musi zawierać co najmniej 95% składników organicznych. W przypadkach, gdy produkt zawiera więcej niż 70% składników organicznych, nadal może być certyfikowany przez Soil Association, ale firma produkcyjna dostarczająca produkt do sklepu z kosmetykami naturalnymi musi wskazać na opakowaniu, jaka część składników jest organiczna.

6. Używać minimalnej ilości dodatków nieorganicznych i tylko tych, które znajdują się na liście dozwolonych składników Soil Association.

7. Używać tych składników, które, jeśli są przetwarzane, są przetwarzane wyłącznie w sposób przyjazny dla środowiska.

8. Nie zawierać nanocząsteczek w składzie produktów.


BDIH - Niemcy
BDIH (Bund deutscher Industrie- und Handelsunternehmen - Federalne Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Przemysłowych i Handlowych) to niemieckie stowarzyszenie przedsiębiorstw przemysłowych i firm handlowych produkujących produkty farmaceutyczne, medyczne i kosmetyczne.

BDIH zostało założone w 1952 roku i ma siedzibę w Mannheim (Niemcy), zrzeszając ponad 500 producentów kosmetyków.

W 1996 roku, wraz z wiodącymi producentami eko-kosmetyków, BDIH opracowało zestaw standardów certyfikacji kosmetyków naturalnych.


ECOCERT - Francja
Informacja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami certyfikacji naszych kosmetyków.

Agencja certyfikująca z Francji. Agencja jest uznawana przez społeczność międzynarodową i została założona w 1991 roku. W 2002 roku powstały standardy ECOCERT dla kosmetyków.

Obecnie jest to największa agencja certyfikująca kosmetyki naturalne i organiczne w Europie. Jako jednostka certyfikująca, ECOCERT może certyfikować poszczególne składniki lub produkt jako całość.

Tylko jeśli na opakowaniu znajduje się standardowa etykieta ECOCERT, cały produkt można uznać za certyfikowany. W przeciwnym razie producent użył tylko składników certyfikowanych przez ECOCERT i nie certyfikował samego produktu.

ECOCERT certyfikuje kosmetyki według dwóch standardów: Kosmetyki Ekologiczne/Naturalne i Kosmetyki Organiczne.


ICEA - Włochy
ICEA jest instytutem certyfikacji środowiskowej. Jest główną organizacją certyfikującą we Włoszech.

ICEA to:

-300 akredytowanych ekspertów,
-ponad 13 000 organizacji zaangażowanych w produkcję naturalnych i przyjaznych dla środowiska produktów,
-oddziały na całym świecie.

Wraz ze Stowarzyszeniem Rolnictwa Ekologicznego, ICEA opracowała standardy dla kosmetyków organicznych. Obecnie firma świadczy usługi certyfikacji nieszkodliwych, naturalnych kosmetyków na całym świecie.

Początkowo certyfikat ten został stworzony dla produktów spożywczych, a następnie został rozszerzony na inne branże: kosmetyki naturalne, ekologiczne produkty budowlane i tekstylne, produkty higieny osobistej, chemię gospodarczą, meble i komponenty do nich. ICEA akredytuje również salony kosmetyczne bio.


COSMOS Standard
COSMOS Standard jest stowarzyszeniem non-profit założonym w 2010 roku przez wiodące europejskie organizacje certyfikujące.

Założycielami COSMOS-Standard były BDIH (Niemcy), Cosmebio i Ecocert (Francja), Soil Association (Anglia) i ICEA (Włochy). Stowarzyszenie to opracowało międzynarodowy standard dla kosmetyków naturalnych i organicznych COSMOS Standard, który łączy europejskie systemy certyfikacji w jeden wspólny standard.

Jest to najbardziej wymagający i ujednolicony standard jakości dla kosmetyków organicznych i naturalnych w całej Europie. Oprócz podstawowych zasad, COSMOS bierze pod uwagę, w jaki sposób produkt został uzyskany, jak rozłoży się w przyrodzie i jakie etapy pośrednie zostały wykorzystane do jego uzyskania.

Na opakowaniu produktu można zobaczyć napis COSMOS ORGANIC lub COSMOS NATURAL w połączeniu ze znakiem członka COSMOS Standard AISBL, który certyfikował produkt.
Wild Harvested
Jeśli kosmetyki wykorzystują rośliny zebrane w naturalnych warunkach ich wzrostu, to taka metoda zbierania ziół nazywana jest Wild Harvesting, co oznacza "zbieranie dzikich roślin".

Jest to to samo "zbieranie" ziół, korzeni i owoców, które nasi przodkowie robili od tysięcy lat. Co jest wyjątkowego w ziołach zbieranych w ten sposób?

Po pierwsze, zioła zbierane na skalę przemysłową są uprawiane na wyspecjalizowanych farmach. Zioła są wysiewane, nawożone i uprawiane jak zwykłe zboża, aby uzyskać jak najwyższe plony. Często stosuje się nawozy chemiczne. Zbiory są również przeprowadzane przy użyciu maszyn rolniczych. W tym przypadku trudno mówić o przestrzeganiu ludowych tradycji zbioru i przechowywania. Niewątpliwie takie zioła również będą korzystne, a przynajmniej nieszkodliwe, jeśli będą właściwie stosowane.

W ramach dzikich zbiorów zbierane są zioła, które wyrosły samodzielnie - w swoich naturalnych warunkach wzrostu, nienarażone na wpływy zewnętrzne, co oznacza, że nie zawierają szkodliwych substancji; takie rośliny przeszły naturalną selekcję - pozostały tylko żywotne, silne rośliny bogate w przydatne, aktywne składniki.

Dzikie zbiory narzucają szereg wymagań: okres zbiorów musi zbiegać się w czasie z maksymalnym nagromadzeniem cennych składników odżywczych i substancji biologicznie czynnych w roślinie. W przypadku przedwczesnego lub późnego zbioru, materiał roślinny nie ma żadnego efektu terapeutycznego. Medycy i zielarze, którzy leczą ludzi od wieków, bardzo wyraźnie ustalili kalendarz zbierania ziół leczniczych.

Podczas zbierania dzikich roślin bardzo ważne jest przestrzeganie naprzemienności ich zbierania, a nie zbieranie roślin w tych samych miejscach każdego roku. Zaleca się zbieranie ziół i liści na tym samym obszarze w ciągu jednego roku, korzeni i kłączy w ciągu 2-3 lat, a niektórych roślin w ciągu 5-6 lat lub dłużej, aby dać naturze możliwość przywrócenia utraconych rezerw.

Inną ważną zasadą jest to, że zebrany materiał roślinny należy jak najszybciej wysłać do suszenia lub innego przetworzenia. Trawa, która znajdowała się w koszu dłużej niż 3-4 godziny, staje się nieświeża i sama się nagrzewa, ponieważ intensyfikuje oddychanie i produkcję ciepła po zbiorze. Jednocześnie witaminy i inne substancje biologicznie czynne są szybko niszczone, a użyteczne właściwości są tracone.